Pakalpojumi


Fizikālā terapija


Fizikālā terapija tulkojumā no grieķu valodas nozīmē dabas dziedniecība. Tā ir zinātne, kas pēta ārējās vides faktoru iedarbību uz cilvēka organismu, kā arī šo faktoru pielietošanu ārstēšanā, profilaksē un rahabilitācijā. Fizikālā terapija ieņem savrīgu un neaizstājamu vietu rehabilitācijas kompleksā un balstās uz fizikas, elektronikas, radioelektronikas, biofizikas, bioloģijas, bioķīmijas un fizioloģijas likumiem.


Fizikālā terapija vēturiskā atskatā un šodien

Kā iedarbojas fizikālās terapijas faktori?

Kad pielieto fizikālo terapiju?

Fizikalās terapijas piedāvājums: