Pacientu uzmanībai!
* Pirms saņemat ārstnieciskos pakalpojumus, pārliecinieties, ka tos piedāvā reģistrēta ārstniecības iestāde, kurā strādā kvalificētas ārstniecības personas.
* Patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību atļauts ārstniecības personām, kuras ir sertificētas un ir reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.
* Informācija par Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrētajām personām ir atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā.
* Lai sniegtu ārstnieciskos pakalpojumus, medicīniskajai izglītībai un ārstniecības personas statusam jābūt arī masieriem un uztura speciālistiem.
* Neformālu kursu apmeklētāji apgūst pieaugušo neformālās izglītības programmu un pēc kursu beigšanas saņem izglītības iestādes sagatavotu neformālās izglītības apguvi apliecinošu dokumentu (apliecību, sertifikātu, izziņu). Taču attiecīgo kursu pabeigšana neļauj to beidzējam reģistrēties un sertificēties kā ārstniecības personai, līdz ar to nedod tiesības sniegt ārstnieciskus pakalpojumus.
Lūdzam pirms apmeklējuma pārliecināties par speciālista kvalifikāciju!
www.labakaismasieris.lv