Pakalpojumi


Ergoterapija


Ergoterapija ir viena no rehabilitācijas nozarēm, kas veicina personas iesaistīšanos sev nozīmīgās ikdienas nodarbēs, tādējādi veicinot neatkarību, veselību un labklājību. Ergoterapijas galvenais mērķis – veicināt maksimālu indivīda spēju izmantošanu neatkarības līmeņa paaugstināšanai, saglabāšanai vai attīstīšanai.


Kas ir ergoterapeits?

Ko dara ergoterapeits?

Kas ir ergoterapija?

Kādas ir pielietotās metodes?

Kad nepieciešama ergoterapeita konsultācija?